STARTER
Kinpira 3.75
Hijiki 3.75
Mozuku 3.75
Hiyayakko 3.75
Ohitashi 3.75
Hourensou Gomaae 3.75
Ikura Oroshi 5.75
Ebi Shumai 5.75
SUNOMONO(Vinegarette Salad)
Ebi 5.25
Tako 5.25
Kani 6.75
Moriawase 8.75
Uzaku 5.25
Tako Sumiso ae 5.75
Kaisou Salad 4.25
Yamaimo Tanzaku 4.25
Tofu & Avocado 6.75
Daikon & Kaiware 4.25
SASHIMI (Sliced RawFish)
Tuna 8.75
Yellowtail 8.75
Salmon 8.75
Squid 8.75
Assorted 17.25
Ika Soumen 5.25
Hamachi Capaccio 9.75
Binnaga Tataki 8.75
Maguro Yukke 11.75
Maguro Natto 8.75
Yamakake Maguro 8.75
Shimesaba 7.75
Ikafe 6.75
YAKIMONO (Grilled)
Shishamo 3.75
Saba Shioyaki 5.75
sanma Shioyaki 5.75
Hokke 8.75
Aji Hiraki 6.75
Yakitori 4.75
Yaki buta 5.75
Jidori Shioyaki 6.25
Ika Maruyaki 7.75
Geso Garilic Butter 3.75
Yamaimo Butter 6.75
Aigamo 11.25
Green Mussel 4.75
Toubanyaki 11.75
   
   
 
AGEMONO (Deep Fired)
Chikuwa Isobeage 3.75
Ika Gesoage 3.75
Calamari 5.75
Atusage 4.25
Agedashi Tofu 4.75
Tosa Tofu 4.75
Kushikatsu 7.75
Ebi Renkon 6.75
Kani Cream Korokke 5.75
Jidori Karaage 6.25
Agedashi Mochi 4.75
Mochi Kakiage 5.75
Soft Shell Crab 6.75
NIMONO (Boiled)
Nikujaga 4.75
Saba Misoni 6.25
Saba Oroshi 7.75
NABEMONO(Hot Pot)
Fish Shabu Shabu 14.75
Aigamo Shabu Shabu 14.75
Yosenabe 16.75
BEEF (Rib Eye)
Pepper Steak 16.75
Wahuu Steak 16.75
Garlic Steak 16.75
SOUP & STEAMED
Miso Soup 2.25
Chawanmushi 6.00
GOHANMONO (Rice)
Rice 1.50
Yaki Onigiri 3.50
Tekkadon 9.75
Oyako Gohan 8.75
Kani Zousui 12.00
OTHERS
Tsukemono 3.75
Tofu Steak 6.75
Tuna Steak 8.75
Okonomiyaki 8.75
WINTER SPECIAL  
Oden 9.75
yudoufu 6.50
NOTE:  
This is a sample menu.
Prices may be changed without notice.
Please make sure when you order
at Izakaya Amu.